தேன் தமிழ் தடாகம் தொலைக்காட்சியின் மன்னார் கல்விச்சேவை

தேன் தமிழ் தடாகம் தொலைக்காட்சி இது நோர்வே பேர்கன் நகரில் ஆரம்பித்து, மன்னாரில் மையம் கொண்ட ஒரு சர்வதேச தொலைக்காட்சியாகும், அரசாங்கத்தாலும், அரசியல்வாதிகளினாலும் புறக்கணிக்கப்பட்டு, வறுமையில் வாடும் வறண்ட மாவட்டத்தை எப்படியாவது வளமாக்கவேண்டும் எனத்துடிக்கும் சில நல்லவர்களினால் உருவாக்கப்பட்டது, நீங்களும் ஆதரவு தருக! நன்றி அன்புடன் பேசாலைதாஸ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *